Advertisement

313

Download-0.png

313 er Anders Ands trofaste bil (som han alligevel nogen gange har solgt og fået tilbage igen).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.